درباره ماوب سایت سوادز بعنوان یک پلتفرم سئوی محلی کسب و کارها یکی از پروژه های گروه تحقیق و توسعه سرویس برتر می باشد.